สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

กฎบัตรฉบับปรับปรุงของ UNESCO ว่าด้วยพลศึกษาและการกีฬาจะเปลี่ยนเกมได้อย่างไร?

กฎบัตรฉบับปรับปรุงของ UNESCO ว่าด้วยพลศึกษาและการกีฬาจะเปลี่ยนเกมได้อย่างไร?

ในเซสชั่นที่อุทิศให้กับกฎบัตรพลศึกษาและการกีฬาระหว่างประเทศของยูเนสโกที่แก้ไขแล้ว โมเกนส์ เคิร์กบีประธาน ISCA ได้เรียกร้องให้มีการริเริ่ม ‘การเปลี่ยนแปลงเกม’ เมื่อเขาพูดในการประชุมนานาชาติ Play the Game 2015 เอกสารสามารถเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไร ทั้งในทางปฏิบัติและบนกระดาษ? นี่เป็นคำถามสำคัญ...

Continue reading...