ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดยุคใหม่ในการทำงานร่วมกัน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดยุคใหม่ในการทำงานร่วมกัน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง ในการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุด ผู้นำทางการเมืองของแอฟริกาและยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฉบับใหม่สำหรับช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง วาระนวัตกรรมร่วมกัน ของ AU-EU ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

ระเบียบวาระการประชุมมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือ

ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างแอฟริกาและยุโรปในด้านการวิจัยและนวัตกรรม (R&I) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระบุมหาวิทยาลัยในทั้งสองทวีปว่าเป็นสถาบันหลักสำหรับการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นนี้

นับเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าทึ่งเนื่องจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ตามธรรมเนียมแล้วไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง AU-EU เหตุใด R&I และการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนใหม่ระหว่างแอฟริกาและยุโรป และวาระนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับอะไร

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

ข้อตกลงหุ้นส่วน AU-EU โดยรวมเป็นจุดสูงสุดของการประชุมหลายครั้งและการเจรจาระยะยาวที่มุ่งพัฒนาทิศทางใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองทวีปเพื่อนบ้าน

วิสัยทัศน์ที่เป็นรากฐานจากฝั่งสหภาพยุโรปคือการเป็นหุ้นส่วนใหม่ควรเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงจากความร่วมมือโดยอาศัยความช่วยเหลือด้านการพัฒนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น เพื่อให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ได้ย้ายจากขอบไปยังศูนย์กลางของการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง AU-EU

การเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดและพื้นที่โฟกัสของวาระนวัตกรรมได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาเชิงบริบท เช่น การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งทำให้การประชุมสุดยอดเลื่อนจากปี 2564 เป็นปี 2565 และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนและแถบ โครงการริเริ่มทางถนนในแอฟริกา

ทางเลือกใหม่ของยุโรป

หลังสร้างฉากหลังที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ Global Gateway

 ของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการเป็นหุ้นส่วนใหม่ของ AU-EU รวมถึงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์นี้แสดงถึงความพยายามของสหภาพยุโรปในการตระหนักถึงความทะเยอทะยานทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเสนอทางเลือกให้กับทั้งแบบจำลองที่ควบคุมโดยรัฐของจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของนักแสดงภาคเอกชนและกลไกตลาด

ในวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรป Global Gateway จะอนุญาตให้มีแนวทางการลงทุนและความร่วมมือที่ยุติธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของสหภาพยุโรป: หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล

เห็นได้ชัดว่า เช่นเดียวกับโครงการ Chinese Belt and Road Initiative Global Gateway เป็นกลยุทธ์หลักในการส่งเสริมผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก

ดังนั้นจึงยังคงต้องดูว่า Global Gateway และหุ้นส่วนใหม่ของ AU-EU สามารถเอาชนะความท้าทายดั้งเดิมบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกาและยุโรปได้หรือไม่ ซึ่งรวมถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องของมรดกอาณานิคม ความไม่สมดุลทางการค้า และ ความไม่เท่าเทียม กันของวัคซีน

ความท้าทายเหล่านี้ยังมองเห็นได้ในความผิดหวังที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในแอฟริกา เกี่ยวกับข้อตกลง AU-EU ฉบับใหม่ และคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาภายหลังการประชุมสุดยอด ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับการขาดความเป็นรูปธรรมเมื่อกล่าวถึง สัญญาแพคเกจการลงทุนของสหภาพยุโรปและผลประโยชน์ที่แท้จริงของยุโรปในประเด็นและลำดับความสำคัญของแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจหลักในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างแอฟริกัน-ยุโรปที่เท่าเทียมกัน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองทวีปให้ทันสมัยและจัดการกับความท้าทายดังกล่าว สิ่งนี้ยังเป็นรากฐานสำหรับวาระนวัตกรรมอีกด้วย

แล้วประเด็นหลักในวาระนี้คืออะไร? ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง