20รับ100 ฟื้นคืนชีพ Doctor Universalis

20รับ100 ฟื้นคืนชีพ Doctor Universalis

Albertus Magnus “เกี่ยวกับสัตว์”: ยุคกลาง

 “Summa Zoologica” เล่ม 1 และ 2

20รับ100 แปลและบรรยายโดย Kenneth F. Kitchell Jr Irven Michael Resnick Johns Hopkins University Press: 1999 1,920 หน้า $150, £124

Albertus Magnus ซึ่งอาศัยอยู่ในปี ค.ศ. 1200–ค.ศ. 1200–80 เป็นครูที่โดดเด่นและเจ้าหน้าที่ของคณะโดมินิกัน และได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘Doctor Universalis’ เพื่อระลึกถึงการเรียนรู้อันกว้างขวางของเขา งานเขียนของเขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติครอบคลุมฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา การเคลื่อนไหว สรีรวิทยา (การเคลื่อนไหวของความร้อนและ ‘อารมณ์ขัน’ ของร่างกาย) รุ่น ชีวิตพืช และชีวิตสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ของอัลเบิร์ตมหาราชDe animalibusได้รับการแปลจากภาษาละตินดั้งเดิมอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ที่พูดภาษาอังกฤษ นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ สามารถตัดสินคุณภาพและสาระสำคัญของความคิดทางวิทยาศาสตร์ของเขาด้วยตัวเขาเอง บทความนี้เป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งเกี่ยวกับงานของอริสโตเติลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (เล่ม I–XIX) บทสรุปส่วนหนึ่งจากงานก่อนหน้าเล็กน้อยของโธมัสแห่งกันติมป์เรเกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง ( De naturalis rerum ; XXII–XXVI) และแยกส่วนของอัลเบิร์ตเอง (XX–XXI)

การแปลภาษาอังกฤษตามตัวอักษรที่ค่อนข้างถูกต้องนี้จะกลายเป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน เพราะแปลเสร็จแล้ว (หนังสือ XXII–XXVI แปลในปี 1987 โดย James Scanlan) จะช่วยให้เข้าถึงข้อความภาษาละตินได้ง่ายขึ้นในฉบับปี 1916–20 ของแฮร์มันน์ สตาดเลอร์ ดังที่วิลเลียม วอลเลซบันทึกไว้ในคำนำที่เข้มข้นของเขา แม้ว่าบางครั้งการพิสูจน์อักษรจะหละหลวม แต่การแปลจะช่วยให้เข้าถึงข้อความภาษาละตินได้ง่ายขึ้น

บทนำของผู้แปลเป็นการทบทวนตำแหน่งของอัลเบิร์ตในด้านวิทยาศาสตร์ยุคกลางและเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาผลงานของเขาเกี่ยวกับปรัชญาธรรมชาติ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ในยุคกลางที่รวมสิ่งที่เราเรียกว่า ‘วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ’ อยู่ด้วย ผู้อ่านที่สนใจอาจต้องการปรึกษากับบทความยอดเยี่ยมที่แก้ไขโดย James Weisheipl (Pontifical Institute, 1980) ที่นั่น และในหนังสือที่มาในปี 1974 ของเอ็ดเวิร์ด แกรนท์ในวิทยาศาสตร์ยุคกลาง (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เราสามารถประเมินขอบเขตที่งานของอัลเบิร์ตวัดได้จนถึงมาตรฐานในปัจจุบัน ในสาขาต่างๆ ตั้งแต่จักรวาลวิทยาไปจนถึงวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

อัลเบิร์ตใช้วิจารณญาณที่สำคัญของเขาเกี่ยวกับ

แหล่งข้อมูล แม้กระทั่งเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘ปราชญ์’ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในยุคกลางเพื่ออ้างถึงอริสโตเติล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าแม้ว่าผู้อ่านสมัยใหม่อาจรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประสบการณ์ตรงของอัลเบิร์ต แต่สิ่งนี้มักเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองของข้อความที่เรียนรู้ อัลเบิร์ตอาจไม่ได้ทำงานบรรยายหรืองานทดลองโดยตรงมากเท่าที่บางครั้งอ้างสิทธิ์ แม้แต่โดยผู้แปลของหนังสือเล่มนี้ การอ่านและการประเมินหลักฐานของเขานั้นมีความรอบคอบและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเวลาของเขา

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการล่าสัตว์ของอัลเบิร์ตส่วนหนึ่งได้มาจากนักล่าและผู้ดูแลสัตว์ป่าที่เขาพูดคุยหรืออ่านเกี่ยวกับมัน (เช่น บางส่วนของงานร่วมสมัยเรื่อง accipiters โดย Frederick II Hohenstaufen) และส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ของเขาเองเมื่อตอนเป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เขาสังเกตเห็นจระเข้หรือนกกระจอกเทศที่เขาบรรยาย เนื่องจากการเดินทางของเขา (เดินตามคำปฏิญาณของเขา) ในขณะที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปเหนือและพาเขาไปไกลทางใต้เท่าอิตาลีเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน การอภิปรายโดยละเอียดของเขาเกี่ยวกับกายวิภาคของสมองมนุษย์นั้นมาจาก Galen (งานที่เขารู้จากการแปลภาษาละตินของ Avicenna) รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ

แนวทางของอัลเบิร์ตที่มีต่อโลกธรรมชาติแสดงให้เห็นลักษณะบางอย่างของแนวทาง ‘ทางวิทยาศาสตร์’ แต่คำกล่าวของนักแปลและคนอื่นๆ ที่ระบุว่าเขาไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เขาทำกับ “อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์” ดูเหมือนเป็นการสมมติ นักคิดต้องถูกตัดสินในบริบท และจิตใจที่มีพลังของอัลเบิร์ต ก็เหมือนกับจิตใจทั้งหมด อยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางปัญญาของเวลาและการเรียกร้องของเขา แม้ว่าจะเป็นผู้สังเกตการณ์ความหลากหลายทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เขาก็กังวลกับผลประโยชน์หลักของปรัชญาธรรมชาติมากกว่า — ภาพรวมของ ‘สาเหตุ’ และโครงร่างของธรรมชาติตามที่เข้าใจในบริบทของประเพณีละตินยุคกลาง

เราสามารถรู้สึกขอบคุณสำหรับการทำงานมหาศาลที่ใช้ไปกับเวอร์ชันเต็มของข้อความที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยากและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนักคิดยุคกลางที่มีความรู้มากมาย รวมถึงพลังทางปัญญาและการอุทิศตนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 20รับ100